Cthulhu model
Toby hynes cthulhu vray fullfig bfix 01
Toby hynes cthulhu vray closeup lscape 02
Cthulhu model

Some more renders of my Cthulhu model.

More artwork
Toby hynes doodles thumbs 02Toby hynes demon 09Toby hynes gargoyle 01